September 25, 2017 20:39
منطقه‌ای در کویر لوت گرم‌ترین نقطه‌ روی سطح‌ زمین را با دمای 70/7 درجه سانتیگراد به خود اختصاص داده. این در صورتی است که دمای هوای کویر در زمستان گاهی به -3 درجه نیز می‌رسد و آب یخ می‌زند!

@wonders
Get it on Google Play