September 25, 2017 20:39
30 درصد از زنان باردار ویار‌ چیزهایی را می‌‌کنند که خوردنی نیستند. مثل خاک، خاکستر، یخ، گچ و تراشه‌های رنگ! این اختلال در خوردن "پیکا" نامیده می‌شود.

@wonders
Get it on Google Play