🔴 تدارک سنگین دولت برای اجتماع 12هزارنفریِ فردا در ورزشگاه آزادی+سند

همایش ملی "اقتصاد مقاومتی و توسعه روستایی" فردا شنبه19فروردین در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.
📸 yon.ir/c52dh
به همین مناسبت استانداری و فرمانداری‌های کشور نیز مسئول اعزام افراد شدند و شرکت‌کنندگان به صورت زمینی و هوایی با پول بیت‌المال عازم این برنامه گردیده‌اند.

🔸 سوال جدی آن است که نسبت این برنامه نمایشی با عنوانش و آن هم در روزهای منتهی به انتخابات چیست و در پی انتقال چه پیام سیاسی هستند؟

🔸 رهبرانقلاب اول فروردین 90: تابلو کردن و در و دیوار را پُر کردن و عکس زدن و این‌ها [برای شعار سال] هیچ لزومی ندارد. اگر هزینه‌ای نداشته باشد، لزومی ندارد؛ اگر هزینه داشته باشد، اشکال هم دارد.
@rajanews_com
Forwarded to:
  • 07 Апреля 2017, 18:08
Channel information
Open
Channel statistic
Open
All publications
Open
Get it on Google Play